Projecten

Het IMA voert analyses uit over de Belgische gezondheidszorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit gebeurt op eigen initiatief of samen met partners en actoren binnen het gezondheidssysteem. Van sommige studies kan u de publicatie downloaden met een schat aan cijfermateriaal, regionale vergelijkingen en evoluties.

Gezondheidsaanbod

Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

3 december 2018

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de federale overheid en de deelstaten een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd: ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Geneesmiddelengebruik

Dienstverlening aan farmabedrijven in opdracht van de overheid (art 112)

4 mei 2018

Om de uitgaven onder controle te houden voor heel dure, innovatieve geneesmiddelen is een mechanisme voorzien waarbij de farmaceutische firma’s een contract afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (art 112 van het KB van 01.02.2018).

Gezondheidsaanbod

Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België: een update

12 april 2018

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

Demografie en sociale rechten

Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

12 februari 2018

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts wettelijk verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze verplichting geldt voor alle verstrekkingen met uitzondering van de huisbezoeken.

Doelgroepenzorg

Borstreconstructies

16 juni 2016

Elk jaar ondergaan meer dan 2.000 vrouwen een borstreconstructie ten gevolge van de amputatie van 1 of 2 borsten om medische redenen (kanker, genetisch risico …). Deze ingreep wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering, maar de patiëntes moeten nog veel zelf betalen.

Preventie

Griepvaccinatiecampagnes

19 augustus 2015

Het IMA heeft in het verleden op vraag van de Vlaamse overheid de impact van de griepvaccinatiecampagnes in kaart gebracht voor de globale populatie en voor specifieke risicogroepen (ouderen, diabetici, zwangere vrouwen).

Preventie

Baarmoederhalskankerscreening

1 april 2015

In 2012 werden er 679 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. De Europese Commissie (Europe against cancer) beveelt aan om elke drie jaar een screeningsuitstrijkje af te nemen bij vrouwen tussen de 25 en 64 jaar oud.

Preventie

Borstkankerscreening : evaluatie na 10 jaar bevolkingsonderzoek

1 april 2015

Sinds de opstart van het borskankerscreeningsprogramma in 2001, volgt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de evolutie ervan op (screeningsmammografie), evenals de impact hiervan op de opportunistische screening (diagnostische mammografieën).

Geneesmiddelengebruik

Het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk

1 april 2015

’Daalde het antibioticagebruik in de ambulante praktijk in België in het laatste decennium ?’

Doelgroepenzorg

Op weg naar een permanente opvolging van het zorgtraject ’Moeder&Kind’ op de IMA-Atlas

1 april 2015

Met het oog op de ontwikkeling van indicatoren die een overzicht geven van het globaal zorgtraject van de (toekomstige) moeder, zowel tijdens de zwangerschap, de eigenlijke bevalling en de postnatale periode, heeft het IMA twee rapporten aangemaakt, één aangaande de prenatale zorgen (data 2010) en één met betrekking tot de bevallingsperiode (enkel in ziekenhuismilieu - data 2008-2012). Een rapport aangaande het postnataal luik (data 2012 of 2013) is in voorbereiding. In het rapport prenatale ...

Doelgroepenzorg

Studie naar factoren die de kans verkleinen dat kankerpatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen tijdens de laatste levensmaand(en).

1 april 2015

Hoewel de meerderheid van de Belgen thuis wenst te sterven neemt het ziekenhuis een centrale plaats in bij het levenseinde. Het IMA en de Stichting Kankerregister wilden onderzoeken welke factoren de kans op een ziekenhuisopname beïnvloeden tijdens de laatste levensmaand(en). Om de interpretatie te vereenvoudigen, moest de studiepopulatie voldoende homogeen zijn. Daarom bestond ze uit 24.972 kankerpatiënten, die overleden zijn na diagnose van een kankertype met een eerder beperkte ...
InterMutualistisch Agentschap

Tervurenlaan, 188/A

1150 Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners