Projecten

Het IMA voert analyses uit over de Belgische gezondheidszorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit gebeurt op eigen initiatief of samen met partners en actoren binnen het gezondheidssysteem. Van sommige studies kan u de publicatie downloaden met een schat aan cijfermateriaal, regionale vergelijkingen en evoluties.

Antibioticagebruik in België

22 augustus 2023

Eind jaren ’90 behoorde België tot de top 3 van antibioticagebruik in Europa. Overmatig gebruik leidt echter tot antibioticaresistentie, wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Sinds 2000 vinden er nationale sensibiliseringscampagnes voor een correct gebruik van antibiotica plaats. Uit cijfers van het IMA blijkt dat de consumptie sinds 2015 gevoelig is gedaald.

Financiële toegankelijkheid van ambulante MRI- en CT-scans, radiotherapie, PET-scan en scintigrafie

15 juni 2023

In twee studies onderzocht het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de ereloonsupplementen die werden aangerekend voor o.a. ambulante MRI-scans, CT-scans, radiotherapie, PET-scans en scintigrafie. Dit zijn prestaties die gezien de vereiste apparatuur enkel in ziekenhuizen uitgevoerd kunnen worden. Met deze onderzoeken wil het IMA de financiële toegankelijkheid en tariefzekerheid van deze verstrekkingen objectief weergeven.

Borstreconstructie: evaluatie van de conventie

5 juni 2023

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Vaak is het verwijderen van de borst noodzakelijk en heel wat vrouwen met een sterk verhoogd risico laten dit ook preventief doen. Nadien is er de mogelijkheid om de borst te reconstrueren. In een studie gaat het Intermutualistische Agentschap (IMA) na of de afspraken in de conventie ‘borstreconstructie’, waarmee men de tariefzekerheid van patiënten bij deze ingreep wou verbeteren, nageleefd worden.

Geneesmiddelengebruik in België

1 juni 2023

Meer dan twee derde van de Belgen heeft in 2021 minstens één terugbetaald geneesmiddel gebruikt. Het voorbije decennium lag dit aandeel stabiel rond 71%. In coronajaar 2020 was er een duidelijke daling, maar in 2021 steeg dit terug tot 69%.

Huisartsencontacten in België

26 mei 2023

In 2021 had 85% van de Belgen minstens één contact met de huisarts. Vrouwen gaan vanaf 15 jaar vaker naar de huisarts, evenals Belgen met een lager inkomen. De voorbije jaren is er een opvallend sterke stijging van het aantal Belgen dat voor hun eerstelijnszorg is ingeschreven bij een medisch huis.

Mondzorgtraject: evaluatie

26 mei 2023

Om patiënten te stimuleren regelmatig naar de tandarts te gaan, voorziet het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor diegenen die jaarlijks naar de tandarts gaan dan voor patiënten die dat niet doen. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) maakte op vraag van het RIZIV een evaluatie van het mondzorgtraject. Er werd onderzocht wat de impact is van een mogelijke overgang naar een tweejaarlijks tandartscontact.

Antidepressiva in België

25 april 2023

Iets meer dan 13% van de volwassen in België gebruikte in 2021 antidepressiva. Dit aandeel is het voorbije decennium vrij stabiel gebleven. Vrouwen gebruiken bijna dubbel zo vaak antidepressiva als mannen.

Medische beeldvorming in België

24 maart 2023

Bij meer dan de helft van de Belgen wordt jaarlijks minstens één onderzoek met medische beeldvorming uitgevoerd. Medische beeldvorming is in de moderne geneeskunde onmisbaar om diagnoses te kunnen stellen. Omdat er bij bepaalde beeldvormingstechnieken gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling, moeten onnodige onderzoeken echter vermeden worden.

Evaluatie van het echelonneringsmechanisme

9 november 2022

Vooraleer een specialist te raadplegen, gaat de patiënt best eerst naar de huisarts die hem of haar verder doorverwijst. Om dit referentie-systeem te stimuleren, werd in 2007 het echelonneringsmechanisme ingevoerd. In het kader van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) heeft het RIZIV aan het Intermutualistisch Agentschap (IMA) gevraagd om hierover een evaluatierapport te maken.

Gebruik van antipsychotica in België

19 oktober 2022

In 2021 gebruikte 3,5% van de volwassen Belgen minstens één keer antipsychotica. De voorbije tien jaar is het gebruik zeer licht gedaald.

Bariatrische chirurgie: evolutie van de beroepsactiviteit

27 september 2022

Obesitas is een belangrijk volksgezondheidsprobleem met ook een sociale en economische impact. In een aantal situaties kan bariatrische chirurgie de aangewezen behandeling zijn. Uit een eerste verkennende studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), in samenwerking met het UZ Leuven, blijkt dat de ingreep een positieve impact heeft op de beroepsactiviteit van de patiënten.

Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

5 september 2022

Immunotherapie is een innovatieve, maar dure vorm van kankerbestrijding. Hierbij wordt het immuunsysteem gestimuleerd om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Voor een aantal types van kanker behoort het al tot de standaardbehandeling. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) werd in kaart gebracht welke patiënten gebruiken maken van deze therapie.

VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners