Elke vraag die past binnen de missie en doelstellingen van het IMA wordt in overweging genomen. De expertise van het IMA situeert zich rond volgende thema’s : toegankelijkheid van zorg (financieel, geografisch, …), doelmatig en rationeel gebruik van de beschikbare middelen, kwaliteit van zorg, opvolgen van volksgezondheid en gezondheidsdoelstellingen, financiering en organisatie van de zorg en de ziekte- en invaliditeitsverzekering, preventie.

Statistieken en tabellen

Beleids- of onderzoeksvragen kunnen vaak beantwoord worden aan de hand van indicatoren of tabellen met statistische gegevens. Het IMA stelt een groot aantal statistieken gratis ter beschikking via de IMA Atlas. Als deze gegevens echter niet toereikend zijn, kan u aan het IMA de opdracht geven om de informatie samen te stellen die u nodig heeft. We gaan eerst na of we uw vraag kunnen beantwoorden op basis van de databestanden die we tot onze beschikking hebben. Vervolgens bestuderen we de details van uw vraag en overleggen met u over de gewenste resultaten.

Enkele voorbeelden van onze statistische dienstverlening :

 • Percentage verzekerden met een jaarlijks tandartscontact
 • Indicatoren over ongeplande heropnames in ziekenhuizen (in opdracht van het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) en PAQS (Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients)
 • Statistieken voor de rapportering in het kader van art 112 Lees meer
 • Jaarlijkse kernindicatoren over het gebruik van gezondheidszorgen en de prevalentie van chronische aandoeningen in de 12 pilootprojecten van het Plan Geïntegreerde Zorg Lees meer
Rapporten en studies

Het IMA voert ook volledige studies uit in opdracht van de aanvrager. Analisten van het IMA staan in voor de verschillende stappen in het onderzoek, inclusief de rapportering. Afhankelijk van voorkeur, tijd, budget en expertise van de aanvrager, kunnen variaties op deze werkwijze afgesproken worden met een min of meer doorgedreven samenwerking met de opdrachtgever.

Als u kiest voor een volledig onderzoek, dan verzorgt het IMA onder andere

 • Advies over en ontwikkelen van de onderzoeksaanpak
 • Dataverwerking : extraheren van de nodige gegevens uit de IMA-databanken, data-cleaning, uitvoeren van controle en correctie, ontwikkelen van algoritmes voor afgeleide data en resultaten
 • Statistische analyse
 • Interpretatie van de resultaten en rapportering
 • Indien gewenst en in samenwerking met partners : verrijken van de IMA-data met gegevens uit andere databanken zoals deze van Statistics Belgium
 • Opstellen onderzoeksdocumentatie (metadata)

Enkele voorbeelden van onze rapporten en studies :

 • Monitoring van de ereloonsupplementen tijdens ziekenhuisverblijven Lees meer
 • Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen in opdracht van het RIZIV Lees meer
 • Studie naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes in opdracht van de minister van Volksgezondheid (i.s.m. Universiteit Antwerpen en UHasselt) Lees meer
Selectiecriteria en kosten

Het IMA behandelt vragen en opdrachten die kaderen binnen haar missie en doelstellingen. Dat zijn vragen die overeenstemmen met een visie van een sociale gezondheidszorgverzekering en die bijdragen tot het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Lees meer

Elke vraag wordt in eerste instantie geëvalueerd door de Program Managers van het IMA. Kleine of dringende opdrachten worden voorgelegd aan de Program Board. Over grote opdrachten beslist de Raad van Bestuur. Het IMA voert opdrachten uit op vraag van de bevoegde ministers, de leden van de Raad van Bestuur, de ziekenfondsen, de verschillende partners en actoren binnen het gezondheidssysteem, provincies en gemeenten, en academische onderzoekers.

Het IMA hanteert vaste tarieven per gewerkte dag en, afhankelijk van het type opdracht, een vast forfaitaire kostenbijdrage. Raadpleeg hier onze tarieven.

Kwaliteit en expertise

Het IMA is een data-expertisecentrum. Partners en externe aanvragers ontvangen betrouwbare en gevalideerde resultaten binnen realistische tijdslijnen. Dit is mogelijk dankzij een team van data-experten en analisten die beschikken over expertise in complementaire domeinen als gezondsheidzorg, uitkeringen en fraudeopsporing.

Lees meer

De IMA-medewerkers staan in rechtstreekse verbinding met de verzekeringsinstellingen en werken samen met een pool van experten. Ze ontwikkelen continu hun deskundigheid om de verwerking van de gegevens te optimaliseren, zowel inzake technologie (software, analysetechnieken enz.) als domeinkennis. Het IMA waakt over het correct gebruik en de juiste interpretatie van de resultaten, en over de privacy en veiligheid van de gegevens die ter beschikking worden gesteld.