Ten opzichte van 2017 is het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar oud dat op de spoed terechtkwam omdat ze (veel) te veel gedronken hadden, licht gedaald. In 2018 ging het om 2.234 gevallen of 30 jongeren per 10.000 in die leeftijdscategorie. Een jaar eerder waren het er 2.334. Dat is dan ook het enige lichtpuntje. Want ondanks de lichte daling blijven de cijfers ontluisterend. Om een idee te geven van de omvang van het probleem, de cijfers in België zijn tot drie maal hoger dan in Nederland, waar jaarlijks tussen 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen worden.

Alarmerend is het aantal 12- en 13-jarigen die dronken in het ziekenhuis belanden. Met 116 gevallen waren het er in absolute aantallen nog nooit zoveel als in 2018. Bij 12- tot 17-jarigen is het alcoholmisbruik ongeveer even groot bij jongens als bij meisjes. Het komt wel vaker voor bij kwetsbare groepen (jongeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming).

Vier glazen alcohol op twee uur tijd voor een vrouw, zes glazen voor een man. Dat is de definitie die het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) hanteert voor bingedrinking. Wie te veel drinkt, riskeert een alcoholintoxicatie op te lopen en op de spoeddienst van het ziekenhuis te belanden. Voor jongeren is alcoholmisbruik extra schadelijk.

‘Op korte termijn kan alcohol onder meer verminderd bewustzijn, een groter risico op ongevallen en verwondingen, onderkoeling, en stuipen veroorzaken’, weet Michiel Callens. ‘Maar ook later zijn de gevolgen nefast. Alcoholgebruik kan bij jongeren voor blijvende hersenschade zorgen, waardoor de studieresultaten verminderen en de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Op langere termijn kan alcoholgebruik ook leiden tot levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.’

Wie vroeg begint te drinken, loopt een groter risico om later verslaafd te geraken aan alcohol. De maatschappelijk kost van alcoholmisbruik is dan ook bijzonder hoog. Als samenleving moeten we er alles aan doen om het alcoholmisbruik terug te dringen. Professor Guido Van Hal : ‘Dat kan met een mix van maatregelen. Preventie is belangrijk, maar ook reglementering. We zien bijvoorbeeld ook dat zowel de Hoge Gezondheidsraad als de VAD aanraden om de leeftijdsgrens om alcohol aan te kopen op 18 jaar te leggen. Nu kan dat voor bier, wijn en schuimwijn in ons land – als een van de enige in Europa - nog vanaf 16 jaar.’

Meer cijfers : bijlage

Voor meer informatie of een interview met de onderzoekers :
Dieter Herregodts, verantwoordelijke communicatie
Tel 0475 86 36 71 | 02 246 46 61