Omdat het persoonsgegevens betreft, heeft u toestemming nodig van het Informatieveiligheidscomité. Om privacy redenen krijgt u als gebruiker slechts toegang tot de subsets van de IMA-databanken die relevant zijn voor uw studie. Het Informatieveiligheidscomité vraagt ook dat de gegevensverwerking gebeurt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een arts. De gegevens worden ter beschikking gesteld in een projectruimte waartoe u toegang heeft via een beveiligde internetverbinding. IMA-medewerkers begeleiden en ondersteunen gebruikers van microdata met een uitgebreide dienstverlening.

Dienstverlening aan gebruikers van ruwe microdata

Na een intakegesprek met de aanvrager, begeleiden we de onderzoekers bij hun aanvraag voor het Informatieveiligheidscomité, het uittekenen van het datatraject, de interpretatie van de micro-gegevens en de validatie van de resultaten.

Lees meer

 • Intakegesprek met uitleg over de procedures, mogelijkheden en limieten van de IMA-data. Op basis van de onderzoeksvraag doen de IMA-medewerkers suggesties met betrekking tot een optimaal gebruik van de IMA-databanken.
 • Als IMA-data gekoppeld moeten worden met andere databronnen worden andere partners betrokken bij het overleg.
 • Begeleiding bij de aanvraagprocedure : welke subsets van de databanken heb ik nodig ? welke variabelen zijn noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden ?
 • Ondersteuning bij het schrijven van de machtigingsaanvraag voor het Informatieveiligheidscomité.
 • Uittekenen van het datatraject voor koppeling met andere databronnen met de noodzakelijke toelichting.
 • Coördinatie en operationeel uitvoeren van het datatraject in samenwerking met de betrokken partners voor andere databronnen.
 • Selectie van de gegevens uit de IMA-databanken.
 • Ter beschikking stellen van de gegevens (gekoppeld indien van toepassing) via een beveiligde VPN-verbinding.
 • Ter beschikking stellen van gestandaardiseerde procedures of macro’s en actuele referentiebestanden (codetabellen, aggregatietabellen, conversietabellen…).
 • Begeleiding tijdens de analyse van de data : onderzoekers kunnen met hun vragen terecht bij IMA-analisten en experten.
 • Validatie van interpretatie van de resultaten.
Dienstverlening aan gebruikers van afgeleide data op persoonsniveau

De bron-databanken van het IMA bevatten ruwe data uit de facturatie van terugbetaalde zorg en geneesmiddelen. Gegevens die nodig zijn in het kader van een studie zijn meestal niet rechtstreeks beschikbaar in deze databanken, maar kunnen er wel uit afgeleid worden aan de hand van algoritmes. Bijvoorbeeld : het aantal contacten met een huisarts, de ligduur bij een bevalling, of het chronisch gebruik van antidepressiva. Onderzoekers die onvoldoende tijd hebben om de ruwe data te bestuderen en zelf algoritmes samen te stellen, kunnen aan de IMA-medewerkers vragen deze afgeleide variabelen te construeren.

Lees meer

 • Ondersteuning zoals voor gebruikers van ruwe data : intakegesprek, hulp bij de procedures, overleg…
 • Ontwikkelen van algoritmes voor de afgeleide data. Om correcte informatie te garanderen worden deze algoritmes opgesteld in overleg met gezondheidsexperten van de verzekeringsinstellingen, op basis van eigen expertise verworven in andere studies, of op basis van eigen onderzoek.
 • Validering van de definities in overleg met de gebruiker
 • Creatie van patiëntenbestanden voor de gewenste populaties en periodes
 • Creatie van metadata voor de nieuwe variabelen : definities, concrete uitwerking, toelichting.
 • Ter beschikking stellen van de gegevens via een beveiligde VPN-verbinding.
 • Begeleiding tijdens de analyse van de data : onderzoekers kunnen met hun vragen terecht bij IMA-analisten en experten.
 • Validatie van interpretatie van de resultaten.
Hoe werkt het ?

U kan vanuit iedere veilige werkplek via een beveiligde internetverbinding onderzoek doen op de microdata van het IMA (Remote Access). Hiervoor krijgt u een persoonsgebonden token in bruikleen. U heeft alleen toegang tot de bestanden die nodig zijn voor uw onderzoek. U krijgt een afgeschermde werkomgeving tot uw beschikking waarin u tussentijdse bestanden, syntaxen en output kan opslaan. Alle microdata blijven binnen de beveiligde omgeving van het IMA. Anonieme resultaatsbestanden mag u buiten de beveiligde omgeving brengen.

Wat zijn de kosten ?

De kosten voor microdata-onderzoek zijn vooral afhankelijk van de complexiteit, de gevraagde ondersteuning en de duur van het project. Het IMA hanteert vaste tarieven per gewerkte dag en, afhankelijk van het type opdracht, een vaste forfaitaire kostenbijdrage. Raadpleeg hier onze tarieven.