De Program Board van het IMA beoordeelt kleine of dringende opdrachten die in de loop van het jaar worden aangevraagd. Projecten moeten voldoen aan een aantal criteria.

Selectie van projecten voor het IMA-jaarprogramma

Om in aanmerking te komen moet een project kaderen binnen de missie en doelstellingen van het IMA. De IMA-projecten passen in de mutualistische visie van een sociale gezondheidszorgverzekering. Projecten dragen bij tot het behoud en de verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering. De opdrachten die het IMA opneemt, voldoen aan minstens één van deze finaliteiten :

  • Toegankelijkheid van zorg (financieel, geografisch…)
  • Doelmatig en rationeel gebruik van de beschikbare middelen
  • Kwaliteit van zorg
  • Opvolgen van volksgezondheid en gezondheidsdoelstellingen
  • Financiering en organisatie van zorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Preventie

Hoe meer verschillende partners belang hechten aan een project, en hoe groter het aantal finaliteiten waarbinnen een project kadert, hoe hoger de prioriteit. Projecten kunnen ook prioriteit krijgen wanneer er een urgentie is vanuit het beleid (bv. statistieken voor beleidsbeslissingen).

Alle partners zijn via publicatie van het jaarprogramma op de hoogte van geplande projecten. Wij raadplegen hen ook bij de voorbereiding van het jaarprogramma. De Raad van Bestuur keurt het jaarprogramma goed. Door samenwerking en transparantie werken we efficiënter.