Jaarprogramma

De missie en doelstellingen van het IMA bepalen het kader waarbinnen projecten en opdrachten worden uitgevoerd. Jaarlijks in juni keurt de Raad van Bestuur de projecten goed voor het jaarprogramma van het komende kalenderjaar. In het actuele jaarprogramma kan u de lijst met projecten raadplegen voor het huidige kalenderjaar. Meer informatie is beschikbaar op de projectpagina’s of op aanvraag.
En savoir plus

Structuur

De IMA-coördinatiecel is het eerste aanspreekpunt voor partners. Een team van bijna 20 personen beheert en analyseert de data, en coördineert alle projecten. De Program Board neemt maandelijks de noodzakelijke beslissingen over de projecten en rapporteert aan de Raad van Bestuur.
En savoir plus

Missie

Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die door de ziekenfondsen worden verzameld. Op basis van die informatie ondersteunt het de ziekenfondsen en het beleid met data, analyses en studies.
En savoir plus

Jobs@IMA

En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires