Projecten

Het IMA voert analyses uit over de Belgische gezondheidszorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit gebeurt op eigen initiatief of samen met partners en actoren binnen het gezondheidssysteem. Van sommige studies kan u de publicatie downloaden met een schat aan cijfermateriaal, regionale vergelijkingen en evoluties.

Evaluatie van het echelonneringsmechanisme

9 november 2022

Vooraleer een specialist te raadplegen, gaat de patiënt best eerst naar de huisarts die hem of haar verder doorverwijst. Om dit referentie-systeem te stimuleren, werd in 2007 het echelonneringsmechanisme ingevoerd. In het kader van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) heeft het RIZIV aan het Intermutualistisch Agentschap (IMA) gevraagd om hierover een evaluatierapport te maken.

Geneesmiddelengebruik in België

8 november 2022

Ongeveer twee derde van de Belgen heeft in 2020 minstens één terugbetaald geneesmiddel gebruikt. Het voorbije decennium lag dit aandeel stabiel rond 71%, maar in coronajaar 2020 was er een duidelijke daling.

Gebruik van antipsychotica in België

19 oktober 2022

In 2020 gebruikte 3,4% van de volwassen Belgen minstens één keer antipsychotica. De voorbije tien jaar is het gebruik zeer licht gedaald.

Huisartsencontacten in België

4 oktober 2022

In 2019 had 82% van de Belgen minstens één contact met de huisarts. Vrouwen gaan vanaf 15 jaar vaker naar de huisarts, evenals Belgen met een lager inkomen. De voorbije jaren is er een opvallend sterke stijging van het aantal Belgen dat voor hun eerstelijnszorg is ingeschreven bij een medisch huis.

Bariatrische chirurgie: evolutie van de beroepsactiviteit

27 september 2022

Obesitas is een belangrijk volksgezondheidsprobleem met ook een sociale en economische impact. In een aantal situaties kan bariatrische chirurgie de aangewezen behandeling zijn. Uit een eerste verkennende studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), in samenwerking met het UZ Leuven, blijkt dat de ingreep een positieve impact heeft op de beroepsactiviteit van de patiënten.

Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

5 september 2022

Immunotherapie is een innovatieve, maar dure vorm van kankerbestrijding. Hierbij wordt het immuunsysteem gestimuleerd om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Voor een aantal types van kanker behoort het al tot de standaardbehandeling. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) werd in kaart gebracht welke patiënten gebruiken maken van deze therapie.

Antibioticagebruik in België

28 juli 2022

Eind jaren ’90 behoorde België tot de top 3 van antibioticagebruik in Europa. Overmatig gebruik leidt echter tot antibioticaresistentie, waardoor de behandelingen minder effectief worden. Sinds 2000 vinden er nationale sensibiliseringscampagnes voor een correct gebruik van antibiotica plaats. Uit cijfers van het IMA blijkt dat de consumptie sinds 2015 gevoelig is gedaald.

Diabetes in België

27 juni 2022

In 2020 werden volgens de cijfers van het IMA ongeveer 745.000 Belgen behandeld voor diabetes, zo’n 6,6% van de volledige bevolking. Dat is bijna een derde meer dan in 2010. Bij Belgen met een lager inkomen wordt bijna 11% behandeld voor diabetes. De ziekteverzekering biedt diabetespatiënten verschillende vormen van opvolging en ondersteuning. Het gebruik ervan stijgt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Ziekenhuisbarometer IMA - Gegevens 2020

13 juni 2022

De IMA-ziekenhuisbarometer van 2022 analyseert de kosten ten laste van de patiënt bij een klassieke ziekenhuisopname of een dagopname in 2020. Ook de evolutie sinds 2019 werd onderzocht.

Tandartsbezoeken in België

17 maart 2022

Op tien jaar tijd is het aantal Belgen dat regelmatig naar de tandarts gaat gestegen van 49% naar 54%. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 550.000 personen. Een op drie Belgen gaat naar de tandarts voor preventieve mondzorg. De cijfers liggen wel be-duidend lager bij personen met een laag inkomen.

Zorggebruik

Teleconsultaties tijdens de COVID-19-pandemie

16 maart 2022

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd op 18 maart 2020 een lockdown ingevoerd. Om artsen te helpen bij de triage van patiënten met het coronavirus en om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, werden raadplegingen op afstand in het leven geroepen. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht wat het profiel is van de zorgverleners en patiënten die in 2020 een teleconsultatie hadden.

Zorguitgaven

Impact geïntegreerde zorg op zorguitgaven

8 februari 2022

Do we care about high cost patients? Estimating the savings on health spending by integrated care. The European Journal of Health Economics

VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners