Persbericht : Meten is weten : InterMutualistisch Agentschap draagt steentje bij – 2013/12/02

De data van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) zijn een referentie geworden binnen de Belgische gezondheidszorg. Deze data zijn een belangrijke bron voor heel wat studies die het IMA en zijn partners toelaten aanbevelingen te formuleren met het oog op een verbetering van het beheer van de ziekteverzekering. Daarnaast groeit de nood aan een permanent toegankelijke referentiebron met beleidsrelevante statistieken en indicatoren, zowel bij experts als het grote publiek. Het IMA wil met de ...
En savoir plus

Toolkit on breast cancer screening - Belgian Intermutualistic Agency (IMA-AIM) – 2013/11/25

Context
After 6 years of public screening program (2002-2007), IMA highlights in its report 7 that 24% of Belgian women aged 50-69 years old were never breast examined during this period. In cooperation with the three Communities and Belgian Foundation Against Cancer, Belgian Intermutualistic Agency (IMA-AIM) undertook a study with a view to understand why so many women are not examined.
Short presentation of the project
Presentation of the results
Contact
Docteur V. Fabri : ...
En savoir plus

Persbericht : Nood aan versterking van palliatieve zorg in thuismilieu en woonzorgcentra – 2013/06/25

Dat de meeste palliatieve patiënten thuis willen sterven, hoeft niet te verwonderen. Uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) en de Stichting Kankerregister (SKR) blijkt echter dat meer dan de helft van de kankerpatiënten nog worden opgenomen in een acuut ziekenhuis tijdens hun laatste levensmaand en er dan in de meeste gevallen ook overlijden. Daarom ijvert het IMA voor een versterking van de palliatieve zorg in het thuismilieu en de woonzorgcentra.
Hoewel sommige ...
En savoir plus

Persbericht : effect campagnes op antibioticaconsumptie in België – 2012/12/19

Meer dan 62 miljoen voorschriften uit de periode 2002-2009 werden geanalyseerd door de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het InterMutualistisch Agentschap (IMA). Bedoeling ? De evolutie van de antibioticaconsumptie in ons land in beeld brengen. Conclusie ? Er worden minder mensen behandeld met antibiotica, wat hoogstwaarschijnlijk te danken is aan de campagnes om minder antibiotica voor te schrijven . Volledige tekst van het ...
En savoir plus

Persnota : 10-jarig bestaan van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) - 18/12/2012 – 2012/12/18

Het IMA bestaat tien jaar. Op een studiedag ter gelegenheid van deze verjaardag, blikken de ziekenfondsen terug, maar ook vooruit. Het IMA wil de overheid verder helpen om keuzes te maken in de zoektocht naar het evenwicht tussen kwaliteit, betaalbaarheid en kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Als illustratie daarvan stelt het IMA een nieuwe studie voor over het aantal keizersneden per ziekenhuis. Sinds 2002 engageren de ziekenfondsen zich om de data over hun leden beschikbaar te ...
En savoir plus

Medische beeldvorming IMA studie – 2012/06/06

België scoort bijzonder slecht inzake straling om medische redenen. In vergelijking met Frankrijk liggen de gemiddelde dosis straling over de gehele bevolking én de gemiddelde dosis straling per blootgestelde inwoner hier veel hoger. Sommige leeftijdscategorieën lopen zelfs vijfmaal meer risico op blootstelling aan straling dan in Frankrijk. Dat staat te lezen in een studie over de gevolgen van het repetitief karakter van radiografische onderzoeken, uitgevoerd door het Intermutualistisch ...
En savoir plus

10-jarig bestaan van het IMA - foto’s – 2012/12/18

Fotos van het 10-jarig bestaan van het IMA
En savoir plus

10-jarig bestaan van het InterMutualistisch Agentschap – 2012/12/18

InterMutualistisch Agentschap (IMA) bestaat 10 jaar. Het ideale moment om terug te blikken op het voorbije decennium. Maar uiteraard ook een geschikt moment om ons te buigen over de toekomstige positionering van het IMA. Naast een terug- en vooruitblik is er ook tijd voor debat. Het spanningsveld tussen individuele privacy en nominatieve ontsluiting van relevante beleidsinformatie is het onderwerp van gesprek. Het seminarie heeft plaats op 18 december in het Paleis der Academiën. Het ...
En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires