Elk jaar, of om de twee jaar, kunnen zorgverleners zich aansluiten bij de nationale conventie van hun sector. Wie de conventie aanvaardt, respecteert de officiële tarieven van het RIZIV. Als 60% van de zorgverleners in België de conventie aanvaardt, is de zorg voldoende toegankelijk. Alle zorgverleners, erkend door het RIZIV, tellen mee in de officiële statistieken. Het IMA analyseerde de mate van conventionering van artsen, tandartsen en kinesitherapeuten (rekening houdend met hun feitelijke ambulante activiteiten). Dit geeft een objectief beeld van de tariefbescherming van ambulante patiënten.

Het percentage raadplegingen bij geconventioneerde huisartsen ligt met 85% ruim boven de drempel van 60%. Slechts 44% van de raadplegingen bij specialisten, en 27% van de contacten met tandartsen, gebeuren echter bij geconventioneerde zorgverleners. Recent daalde het percentage raadplegingen bij geconventioneerde kinesitherapeuten sterk van 95,0% in 2016 tot 82,4% in 2019. In het rapport „Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering” vindt u ook resultaten die de verschillen tussen specialisaties en geografische locaties aantonen.