Als 60% van de zorgverleners in België de conventie aanvaardt, wordt de zorg beschouwd als voldoende toegankelijkheid. Alle zorgverleners, erkend door het RIZIV, tellen mee in de officiële statistieken.
Het percentage raadplegingen bij volledige geconventioneerde huisartsen in 2022 ligt met 89% ruim boven de drempel van 60%. Bij specialisten gaat het om slechts 49% van de raadplegingen, al varieert het sterk naargelang de specialisatie. Het aantal contacten met niet-geconventioneerde tandartsen overschreed in 2022 de kaap van 50%, met ook hier grote verschillen tussen de specialisaties. Driekwart van de prestaties bij kinesitherapeuten gaat door bij een geconventioneerde kinesitherapeut, terwijl dit vier jaar eerder nog 85% was. Bij logopedisten is er een zeer sterke daling te zien: van bijna 100% van de prestaties in 2018 tot minder dan de helft in de tweede helft van 2022. Bij de vroedvrouwen werd tot slot bijna 94% van de ambulante prestaties verricht door een geconventioneerde zorgverstrekker.

Er zijn duidelijke regionale verschillen wat betreft de toegang tot geconventioneerde zorgverstrekkers.

Er werd in deze analyses enkel gekeken naar de conventionering van de zorgverstrekker. Een niet-geconventioneerde zorgverstrekker zal echter niet noodzakelijk altijd een hoger bedrag aanrekenen aan de patiënt, maar de patiënt heeft hieromtrent voorafgaand geen zekerheid.