In het jaar 2020 zijn ongeveer 11 miljoen teleconsultaties uitgevoerd, voornamelijk door huisartsen (85%) en in mindere mate door specialisten (12,5%). Er werd intensiever gebruik van gemaakt tijdens de pieken van de pandemie in maart en november, maar ze verdwenen niet tijdens de versoepelingen.

Bijna de helft van de patiënten heeft in 2020 minstens een keer een teleconsultatie gehad met de huisarts. Bij de personen met minimaal 1 teleconsultatie was 39% van alle huisartscontacten een raadpleging op afstand. Gecorrigeerd voor andere factoren (leeftijd, geslacht en verschillende statuten) werd er meer gebruik van gemaakt in het Waalse industriebekken en in de Kempen.

Er zijn verschillen in het gebruik tussen de verschillende sociale groepen, maar bij geen enkele groep was er een opvallend laag gebruik. Raadplegingen op afstand hebben hun plaats gevonden tijdens de pandemie, zonder afbreuk te doen aan de toegankelijkheid van de zorg voor de meest kwetsbare sociale groepen.