Privacy Policy

Deze rubriek herbergt de Privacyverklaring van het IMA wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. IMA past deze handelswijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen. Deze gedragslijn respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf mei 2018 van toepassing is. Het is altijd de laatste versie van deze Privacyverklaring die van kracht is.

Cookies op de website van het Intermutualistisch Agentschap

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website dient u de taalkeuze aan te geven zodat wij onze informatie gepersonaliseerd kunnen aanbieden. Uw taalkeuze wordt opgeslaan in de vorm van een cookie. Zo zal u tijdens uw volgende bezoek automatisch de pagina’s in de gekozen taal aangeboden krijgen. De cookie is een klein bestand met informatie dat lokaal opgeslagen wordt door uw browser. Onze cookie bevat geen persoonlijke identificatie. Deze cookie bewaart enkel bepaalde handelingen uitgevoerd op onze website. Bepaalde cookies van derden kunnen tijdelijk op onze website geplaatst worden op ons initiatief. Zij hebben enkel tot doel uw acties en interesses mbt. de inhoud van onze website beter te begrijpen. Deze cookies bewaren enkel de handelingen die u uitvoert op onze website. U kan, naar wens, het gebruik van deze cookies activeren of desactiveren. Deze keuze is dan geldig voor al uw internet activiteit (niet enkel op onze website). Er zijn verschillende websites die u de te volgen procedure uitleggen, en dit in functie van uw apparatuur (toestel en browser).

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Ook de gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten  ; alleen de laatstgenoemde zijn rechtsgeldig. Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren. Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Het IMA kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.