Objectieven en Missie

De wettelijke opdracht van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseren in het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken".

Meer informatie

Newsletter

Nieuws

 • Coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid (m/v/x)

  Coördinator fraudebestrijding en handhavingsbeleid (m/v/x)

  Bedrijfsomschrijving
  Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) ondersteunt de rol van de ziekenfondsen, voor het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het IMA verzamelt en analyseert de gegevens van de 7 ziekenfondsen. Dit kan op eigen initiatief, in samenwerking met, of in opdracht van de federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen, universiteiten.
  In overleg met het (...)

  Meer informatie

 • Persbericht - Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra: goedkoper voor patiënt, even duur voor ziekteverzekering en minstens even goed - 08/12/2017

  Persbericht - Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra: goedkoper voor patiënt, even duur voor ziekteverzekering en minstens even goed - 08/12/2017

  Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA). Het maakte een vergelijking tussen twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg: de betaling per prestatie enerzijds en de forfaitaire financiering anderzijds.
  In België bestaan (...)

  Meer informatie

 • IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is opgericht in 2002 uit een samenwerking tussen de 7 ziekenfondsen actief in België. Het IMA is een organisatie en platform waar gegevens, die vanuit de ziekenfondsen zijn verzameld, worden samengebracht en geanalyseerd (voorstelling IMA).
  De IMA-databanken zijn een referentie geworden in het Belgische gezondheidslandschap, en gelden als een belangrijke bron voor heel wat studies. Via aanbevelingen beïnvloeden (...)

  Meer informatie