Onze databanken

De 7 ziekenfondsen in België verzamelen heel wat gegevens over hun leden om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Het IMA brengt deze gegevens samen in databanken met het oog op analyse en onderzoek. De databanken bevatten drie soorten gegevens : populatiedata (demografische en sociaal-economische kenmerken van elk van de leden), informatie over de terugbetaalde gezondheidszorgen en informatie over de terugbetaalde geneesmiddelen.

 

Lees meer

België kent een zeer gedetailleerde registratie van gezondheidszorgen. Telkens wanneer een patiënt recht heeft op een terugbetaling voor gezondheidszorgen verwerkt en verzamelt het ziekenfonds gegevens. Het betreft contacten met artsen en verpleegkundigen, ziekenhuisopnames, laboratoriumonderzoeken, geneesmiddelen enz. Van elke verstrekking worden niet alleen de patiënt en de zorgverlener opgeslagen, maar ook de datum, de plaats, het bedrag van de terugbetaling, het remgeld, het supplement enz.
In de IMA-databanken is deze detailinformatie uit de facturatiedatabanken van alle ziekenfondsen beschikbaar per individu (gepseudonimiseerd), per prestatie (RIZIV nomenclatuur), per instelling en per verstrekker (bv. arts).
Daarnaast beschikken we ook over een reeks individuele kenmerken van de patiënten, zoals leeftijd en geslacht, sociaal-economisch statuut, bijkomende rechten binnen het gezondheidssysteem (MAF, verhoogde tegemoetkoming,…) enz.
Het IMA beschikt over deze gegevens vanaf het prestatiejaar 2002. Longitudinale studies zijn dus perfect mogelijk.
Het is niet altijd eenvoudig om uw weg te vinden in deze enorme hoeveelheid gegevens. De medewerkers van het IMA staan voor u klaar om u wegwijs te maken in de data en u te helpen met de interpretatie van resultaten.

Ruwe databanken

Populatie

Demografische en socio-economische gegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen.

Gezondheidszorgen

Informatie over terugbetaalde gezondheidszorg: patiënt, verstrekker, datum, kost…

Farmanet

Informatie over elk terugbetaald geneesmiddel: patiënt, verstrekker, datum, kost…

Permanente Steekproef

Longitudinale dataset (sinds 2002) met gegevens uit Populatie, Gezondheidszorgen en Farmanet.

Afgeleide databanken

Patiënten van huisartsen

Informatie over de patiëntenbestanden van de huisartspraktijken.

Hospitalisaties

Informatie over elke ziekhuisopname: patiënt, ziekenhuis, afdeling, datum, duur…

Kenmerken per patiënt

Afgeleide kenmerken per patiënt: aantal raadplegingen en opnames, pseudo-diagnoses,…

VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners