Gebruik van stimulantia in België

En savoir plus

Concentratie van gezondheidszorguitgaven in de populatie

Dankzij de exhaustieve dataset waarover het Intermutualistisch Agentschap (IMA) beschikt, is het in staat de concentratie van gezondheidszorguitgaven binnen de Belgische bevolking te berekenen.
En savoir plus

Medische beeldvorming in België

En savoir plus

Polyfarmacie in België

En savoir plus

Tandartsbezoeken in België

En savoir plus

Persbericht : Betere kennis over invaliditeit omwille van psychosociale aandoeningen voor een betere preventie - 30/04/2024

Een studie uitgevoerd door het IMA en het RIZIV belicht de risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. De studie biedt betere inzichten in personen die vanwege psychosociale aandoeningen niet kunnen werken. Ze identificeert personen met een hoger risico op een niet volledig herstel en die na een jaar nog niet in staat zijn om terug aan het werk te gaan. De studie stelt een eerste voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van patiënten ...
En savoir plus

Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt

Als je als patiënt kiest voor een éénpersoonskamer bij een ziekenhuisopname mogen artsen supplementen aanrekenen binnen bepaalde grenzen, vastgelegd door het intern reglement van het ziekenhuis.
En savoir plus

Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering

De conventionering van artsen en tandartsen is een van de pijlers die de toegang tot de gezondheidszorg garandeert voor alle Belgische verzekerden.
En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires